Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2018 roku?

W życiu każdego człowieka może dojść do takich sytuacji, w których pojawi się czasowa lub trwała niezdolność do pracy. W przypadku choroby, pracownik może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, otrzymując zasiłek chorobowy. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z racji choroby wynagrodzenie otrzymujemy od pracodawcy, jednak po tym okresie zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?
Z całą pewnością nie planujemy choroby, jednak warto wiedzieć, ile wynosi zasiłek chorobowy w 2018 roku. Podstawą wymiaru wynagrodzenia, jak i zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc niezdolności do pracy. Wynika z tego, że im wyższe zarobki w ostatnim roku, tym więcej będzie wynosił sam zasiłek. Podstawa nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent (tyle wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne, które są opłacane przez pracownika). W 2018 roku najniższa podstawa to 2100 złotych brutto, dzięki czemu najniższą możliwą podstawa zasiłku chorobowego jest 1812,1 złotych.

70, 80 czy 100% wymiaru zasiłku?
W naszym kraju obowiązują trzy podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Standardowo chory może liczyć na 80% podstawy wymiaru i tak dzieje się, gdy dostajemy zwykłe L4 i mamy kilka dni lub tygodni na powrót do zdrowia oraz do zawodowych obowiązków. W przypadku przebywania w szpitalu, zasiłek zostaje obniżony do 70%. Na zasiłek chorobowy w wysokości 100 złotych można liczyć tylko w kilku określonych przypadkach. Najwyższe świadczenie przysługuje kobiecie w ciąży, osobom oddającym komórki lub narządy oraz osobom, które uległy wypadkowi przy pracy.

Jak długo można przebywać na zasiłku chorobowym?
Oczywiście pobieranie zasiłku chorobowego nie może trwać w nieskończoność i tę kwestię również regulują przepisy. Chory może przebywać na zwolnieniu maksymalnie 182 dni w roku, z czego liczy się wszystkie dni choroby w danym roku. Wcale nie trzeba przebywać na zwolnieniu ciągiem. Na wydłużenie tego okresu do 270 dni w roku może liczyć kobieta w ciąży oraz osoba chorująca na gruźlicę. Jeśli okaże się, że po tym okresie chory nadal nie uzyskał zdolności do pracy, ma prawo przejść na tzw. świadczenie rehabilitacyjne. Może ono wynosić 75, 90 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie może zostać przyznane na okres niezbędny do całkowitego powrotu chorującego do zdrowia, jednak nie na dłużej, niż 12 miesięcy.

Czy ZUS ma prawo sprawdzać osoby przebywające na zasiłku chorobowym?
Powszechną praktyką są kontrole z ZUS lub wzywanie osób, które przedstawiają zwolnienia L4. Sytuację powoduje wzrost tzw. „lewych zaświadczeń” i podejmowania przez osoby chore innej pracy zarobkowej w okresie, w którym powinny wypoczywać. ZUS sprawdza poprawność druku L4, może przeprowadzić kontrolę w domu chorego lub wezwać chorego na stawienie się przed lekarzem orzecznikiem powoływanym przez ZUS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here