Studia- szkoła dla prawdziwych pasjonatów.

Studnia nieco różnią się od innych typów szkół. Po pierwsze chodzą na nie ludzie dorośli, a nie dorastające dzieciaki. Po drugie są dobrowolne i nie każdy musi je mieć. Uzyskanie tytułu magistra to nie przymus, a jedynie spełnienie ambicji zainteresowanego. Na studia idzie się po to, by uczyć się jedynie tego, co się lubi. Jeżeli ktoś jest humanistą, to nie musi cierpieć z powodu matematyki, fizyki czy chemii. Te przedmioty na jego kierunku z pewnością się nie pojawią. Podobnie studenci kierunków matematycznych czy technicznych nie będą zmuszani do czytania literatury, czy pisania wierszy. Takie działanie nie miałoby sensu i kompletnie mijałoby się z istotą studiów.

One są po to, by stać się ekspertem w konkretnej dziedzinie, a nie omnibusem, który może i zna się na teorii, ale z praktyką jest mocno na bakier. Poza tym ludziom, którym wydaje się, że znają się na wszystkim, zwyczajnie brakuje pokory. Są raczej zarozumiali, a nie inteligentni. Wybitne jednostki charakteryzują się właśnie tym, że starają się nie wynosić ponad innych. Zresztą studia nie są oznaką wybitnej mądrości, to raczej efekt wytrwałości i ciężkiej pracy jednostki. Studia różnią się tym od innych szkół, że zaczynają się w październiku, a nie we wrześniu. By się na nie dostać- nie wystarczy sam głód wiedzy, potrzebna jest jeszcze matura i to zaliczona z oceną bardzo dobrą Jest to konieczność, ponieważ na jedno miejsce jest wielu chętnych. Ci z najgorszymi wynikami są automatycznie odrzucani. Może to i przykre, lecz takie są reguły każdej uczelni wyższej.

Poza tym samo dostanie się na upragnione studia nie jest gwarantem sukcesu. By pomyślnie zaliczyć rok, trzeba zdać wszystkie egzaminy, a te jak wiadomo, nie są proste. Nauka w szkole wyższej to przede wszystkim chodzenie na wykłady i ćwiczenia przedmiotowe. Podczas ich trwania wykładowca nakreśla główne tematy i obszernie je referuje. Jednak sama obecność na zajęciach to zdecydowanie za mało. Student musi czytać książki i opracowania, które znajdują się na liście przedmiotowej. Czasami jest ich tak dużo, że na przeczytanie ich nie starcza czasu, pomimo zaangażowania i dobrych chęci. Największy problem z opracowaniem koniecznego materiału, mają studenci pierwszego roku. To zrozumiałe, ponieważ oni nie są przyzwyczajeni do takiego systemu sprawdzania wiedzy. W liceum, by zaliczyć materiał, pisało się niezbyt obszerne klasówki z poszczególnych działów.

Podczas sesji egzaminacyjnej materiał, z którego będzie egzamin, dotyczy całego półrocza. Sesja zaczyna się w połowie stycznia i trwa do końca miesiąca. Ile trwa semestr na studiach. Biorąc pod uwagę, że studia trwają 9 miesięcy, a nie 10, to pierwszy semestr jest krótszy i trwa około czterech miesięcy. Natomiast drugi rozpoczyna się przeważnie w lutym i trwa zazwyczaj do końca czerwca, a na niektórych wydziałach, nawet do połowy lipca. Drugi semestr również kończy się egzaminami i jest to tak zwana sesja letnia. Aby przejść na drugi rok studiów, należy zaliczyć wszystkie egzaminy przynajmniej na ocenę dostateczną. W przeciwnym razie czeka nas poprawka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here