Podatek od spadków i darowizn

Potoczenie zwany podatek od „wzbogacenia”, to nic innego jak podatek od czynności cywilnoprawnych zwany również PCC. Ile wynosi podatek od wzbogacenia? Kto musi zapłacić podatek od spadków i darowizn? Czy można go uniknąć? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od spadków i darowizn, jest podatkiem bezpośrednim. Pobieranym w zależności od przyrostu wartości majątku, na przykład przez otrzymanie spadku po rodzicach w formie nieruchomości. Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wartości uzyskanych dóbr.

Kiedy zapłacimy podatek od wzbogacenia?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wymienia szereg czynności, do których ten podatek zostanie zastosowany. Czytając ustawę, możemy z całą pewnością stwierdzić, że podatek ten zapłacimy w przypadku:

1) Dziedziczenia – otrzymania spadku,
2) Darowizny – rzeczy ruchomych, nieruchomości i pieniędzy,
3) Nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
4) Zasiedzenia i zachowku,
5) Nieodpłatnej renty, służebności lub użytkowania,
6) Nabycie praw do wkładów oszczędnościowych oraz jednostek uczestnictwa.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia?

Podatek od spadku i darowizn określa się według wyznaczonej skali:
Jeżeli nabywca należy do I grupy podatkowej, wyróżniamy trzy stawki: 3%, 5% i 7%, a jej wysokość rośnie wraz ze spadkiem pokrewieństwa.
Jeżeli nabywca należy do II grupy podatkowej, to wówczas zapłaci 7%, 9%, lub 12%. Jeżeli nabywca należy do grupy podatkowej numer III stawki wynoszą 12%, 16% lub 20%. Opodatkowaniu podlega osoba obdarowana, a wysokość podatku obliczana jest na podstawie wartości uzyskanej rzeczy.

W jakiej grupie podatkowej się znajduję?

Grupa I to:
małżonkowie, wstępni (czyli rodzice), dziadkowie i pradziadkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć oraz synowa.
Grupa II to:
Zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i innych zstępnych (np. mąż, wnuki, żona wnuka).
Grupa III to:
To wszyscy pozostali nabywcy niepodlegający grupie numer I i II.

Jak uniknąć/ uzyskać zwolnienie dla podatku od wzbogacenia?

Wszystkie osoby w I grupie podatkowej są zwolnione jeżeli wartość darowizny w ostatnich 5 latach nie przekroczyła 9637 PLN w takim wypadku nie ma nawet obowiązku zgłaszania tego faktu.

Uniknięcie zapłacenia większej kwoty w grupie podatkowej I jest możliwe jeżeli przekaz miał miejsce w formie: przelewu na rachunek bankowy, wpłaty na konto, lub przekazu pocztowego, a fakt ten zostanie zgłoszony do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy.

Uniknięcie tego podatku następuje również w przypadku:
Gdy darowizna ma miejsce na terytorium RP, jednak nabywca i darczyńca nie mają Polskiego obywatelstwa. Oraz gdy nabyliśmy w formie darowizny: prawa autorskie, prawa wynalazcze, prawa do znaków towarowych i wzorów zdobniczych. Środków z OFE, pracowniczego programu emerytalnego oraz indywidualnego konta emerytalnego osoby zmarłej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here