Zgłoszenie szkody

Nieznany sprawca uszkodził Ci pojazd lub podczas parkowania zahaczyłeś o wystający element i doszło do uszkodzenia Twojego samochodu? Ktoś dokonał kradzieży Twojego pojazdu? A może pękła rura i doszło do zalania mieszkania ?

W każdym z tych przypadków, jeżeli byłeś ubezpieczony możesz zgłosić do zakładu ubezpieczeń szkodę, a zakład ubezpieczeń w którym zawarłeś ubezpieczenie powinien wypłacić Ci odszkodowanie. Jednak, co ważne szkoda powinna zostać zgłoszona w odpowiednim terminie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, do których można zaliczyć pomniejszenie wypłaconej kwoty odszkodowania lub co gorsze odmowę wypłaty odszkodowania.

Ile czasu na zgłoszenie szkody?
1) Ubezpieczenia dobrowolne

Nie ma jednego standardowego terminu, wspólnego dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w którym należałoby zgłosić szkodę. Niemniej jednak zgłoszenie szkody powinno nastąpić niezwłocznie, czyli w możliwie najkrótszym terminie od dnia powstania szkody. Jest to o tyle ważne, że rozmiar szkody może się powiększać wraz z upływem czasu.

Termin maksymalny, w którym powinieneś zgłosić szkodę, co do zasady wynosi:
– 3 dni gdy do zdarzenia doszło na skutek czynu zabronionego (przestępstwa), np. kradzież,
– 7 dni w przypadku pozostałych zdarzeń.

Uwaga: Gdy zawierasz ubezpieczenie, zawsze otrzymujesz dwa rodzaje dokumentów. Polisę – dokument, który potwierdza zawarcie ubezpieczenia oraz owu – ogólne warunki ubezpieczenia, określające warunki na jakich zostało zawarte ubezpieczenie. To właśnie w owu wskazany jest termin w jakim powinieneś zgłosić szkodę. Pamiętaj aby to zawsze zweryfikować jak dojdzie do szkody, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, bo powyżej wskazane terminy mają jedynie charakter informacyjny, a kluczowe jest to co wynika z owu, bo to odnosi się konkretnie do Twojego ubezpieczenia. Z kolei najczęściej na polisie znajduje się informacja na jaki adres należy wysłać zgłoszenie szkody lub pod jaki numer telefonu zadzwonić.

2) Ubezpieczenie obowiązkowe OC

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy szkodę zgłaszasz z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy to z winy innego uczestnika ruchu drogowego dojdzie do uszkodzenia Twojego pojazdu. Czyli np. w sytuacji gdy kierowca innego pojazdu wymusi pierwszeństwo i w konsekwencji uderzy w Twój prawidłowo jadący pojazd.

Wówczas powinieneś zgłosić szkodę jak najszybciej od zdarzenia, bo im szybciej ją zgłosisz, tym szybciej ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie. Poza tym dużo łatwiej jest ustalić ubezpieczycielowi wszystkie okoliczności sprawy, jeżeli od dnia zdarzenia minął niewielki okres czasu, a dużo trudniej jeśli od zdarzenia minęło kilka miesięcy lub lat. Szkoda nienaprawiona może się powiększać i co gorsza przyczynić się do poważniejszej awarii lub kolejnej stłuczki. Jeżeli zaś chodzi o termin maksymalny, to przepisy prawa polskiego nie regulują tej kwestii. Jednak przyjmuje się, że termin ten jest taki sam, jak termin przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata od dnia, w którym doszło do szkody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here