Wysokość alimentów

Kwestia alimentów została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W poniższym artykule znajdziemy odpowiedź na pytanie: ile wynoszą alimenty?

Nie ma jednej stałej kwoty alimentów. Wysokość alimentów zawsze jest określana indywidualnie, w stosunku do konkretnej osoby i jej sytuacji życiowej. Jednakże przepisy prawa wskazują jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, aby prawidłowo określić wysokość alimentów przysługujących danej osobie.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że ustalając wysokość alimentów należy wziąć pod uwagę:
• usprawiedliwione potrzeby osoby, która ma prawo do alimentów
• możliwości majątkowe i zarobkowe osoby, która musi zapłacić alimenty

Przykład: Do usprawiedliwionych potrzeb należy zaliczyć np. koszty edukacji, wyżywienia, zakupów niezbędnych leków, czyli koszty niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeby życiowych. Ale już usprawiedliwioną potrzebą nie będą koszty licznych podróży, czy realizacja bardzo kosztownego hobby. Innymi słowy, alimenty nie mogą służyć pokryciu potrzeb zbytkowych. Na przykładzie dziecka można pokazać, że kryterium usprawiedliwionych potrzeb jest bardzo ocenne i zawsze zależy od konkretnej sytuacji danej osoby. W sytuacji gdy dziecko jest chore, przyjmuje leki na stałe to wysokość alimentów przysługująca takiemu dziecku, powinna być wyższa niż u dziecka zdrowego. Co ważne alimenty nie mają na celu „ukarać” osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów. Dlatego jeśli zobowiązany do zapłaty alimentów np. nie interesuje się dzieckiem, które jest poważnie chore to nie ma to wpływu na wysokość alimentów. O wysokości alimentów w takim przypadku decydują tylko i wyłącznie usprawiedliwione potrzeby, czyli koszty lekarstw, dojazdów do lekarzy i wizyt lekarskich.

Alimenty może płacić osoba, która posiada jakiekolwiek możliwości majątkowe i zarobkowe. Przy czym po wykonaniu obowiązku alimentacyjnego poziom życia osoby, która otrzymuje alimenty, nie może być wyższy niż poziom życia osoby, która płaci alimenty. Oceniając możliwości majątkowe i zarobkowe osoby, która ma zapłacić alimenty należy wziąć pod uwagę nie tylko jej wynagrodzenie za pracę ale także inne, istotne składniki majątku ( lokaty bankowe, posiadane ruchomości i nieruchomości).

W przypadku, gdy alimenty należą się dziecku, które nie potrafi się jeszcze samodzielnie utrzymać albo osobie niepełnosprawnej, spełnienie obowiązku alimentacyjnego może polegać w całości albo w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego (opieka, zakupy pożywnienia), wtedy zapłata gotówki nie następuje wcale, albo jest płacona w części.

Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika również, że osoba która musi płacić alimenty, nie może żądać ustalenia ich w niższej wysokości z uwagi na to, że osoba która ma otrzymać alimenty otrzymuje świadczenia:
• z pomocy społecznej
• funduszu alimentacyjnego
• dla rodziny zastępczej
Natomiast wszystkie inne świadczenia np. emerytura, renta, stypendia, nagrody, wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymuje osoba uprawniona do alimentów należy wziąć pod uwagę, oceniając wysokość alimentów i można żądać pomniejszenia alimentów o te świadczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here