Świadczenie rehabilitacyjne.

Każdy z nas, czynny zawodowo, przebywał kiedyś na zwolnieniu lekarskim. Najczęściej są to krótkie zwolnienia spowodowane przeziębieniem, czy niegroźną chorobą. Zdarzają się jednak sytuacje, w których szybki powrót do zdrowia i aktywności zawodowej nie jest realny. Zatem na zwolnieniu lekarskim, możemy przebywać do 33 dni.
Po upływie tego okresu przechodzimy na zasiłek chorobowy. Może on trwać maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciąży, bądź gruźlicy 270 dni. Co zatem należy zrobić, kiedy upływa czas zasiłku chorobowego, a nasz stan zdrowia nie poprawił się na tyle, by móc bezpiecznie wrócić do pracy i w pełni wykonywać obowiązki zawodowe?

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?
W sytuacji, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam cieszyć się aktywnością zawodową, możemy kontynuować zwolnienie, przechodząc na świadczenie rehabilitacyjne. Żeby tak się stało, co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem zasiłku chorobowego, musimy zgłosić się do ZUS’u, w celu złożenia wniosku, o przejście na świadczenie rehabilitacyjne, wraz z kompletem wymaganych druków i zaświadczeń. Jeśli lekarz orzecznik wyda pozytywną opinię, maksymalnie przez kolejne 12 miesięcy, będziemy mogli kontynuować leczenie i rehabilitację. Warunkiem przejścia na świadczenie rehabilitacyjne, jest szansa na powrót do życia zawodowego w przyszłości. Jeśli takiej szansy nie ma, jesteśmy zmuszeni ubiegać się o rentę.
Natomiast jeśli lekarz orzecznik ZUS wyda negatywną opinię o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, możliwe jest odwołanie się od jego decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego orzeczenia.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie jest taka sama dla każdego chorego. Oblicza się go od kwoty pobieranego wcześniej zasiłku chorobowego, a co za tym idzie od indywidualnych zarobków każdego człowieka, ubiegającego się o świadczenie rehabilitacyjne.
A więc jak obliczyć kwotę świadczenia i ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?
Za okres pierwszych 90 dni, będziemy otrzymywać 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Za pozostały okres pobierania świadczenia, dostaje się 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, możliwe jest jeśli niezdolność do pracy wypada w okresie ciąży, jest spowodowana chorobą zawodową, lub wypadkiem przy pracy.

Należy również wspomnieć, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oblicza się z ostatnich 12 przepracowanych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik przeszedł na zwolnienie lekarskie.
Świadczenie może być wypłacane przez pracodawcę, lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak jak w przypadku zasiłku chorobowego.

Choroba, a co za tym idzie czasowa niezdolność do pracy, jest problemem wielu ludzi. Ale warto pamiętać, że mamy możliwość na uzyskanie świadczenia, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować leczenie i rehabilitację. Umożliwi nam to powrót do pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a w przyszłości pozwoli nam wrócić do życia zawodowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here