Długość stażu

Współczesny rynek pracy cechuje się dużą rotacją pracowników. w chwili obecnej możemy mówić o rynku pracownika. To pracodawcy bardzo często poszukują kogoś na wolne etaty w swoich przedsiębiorstwach. Jednakże bardzo często dostępność pracowników nie idzie w parze z ich jakością. Wielu nowych pracowników na rynku pracy cechuje absolutny brak doświadczenia. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku absolwentów różnego rodzaju szkół.

Zapobiec temu może instytucja stażu. Problemem nie jest przysłowiowe dziesięcioletnie doświadczenie przy młodym wieku, a jakiekolwiek obeznanie w pracy i umiejętność poruszania się w danym zakładzie pracy. Dzięki stażowi pracodawca nie ponosi dużych kosztów na przyuczenie pracownika do wykonywania określonej pracy, a stażysta zyskuje pewne doświadczenie zawodowe, które może mu pomóc w znalezieniu przyszłej pracy. Staż taki można odbyć zarówno u przyszłego pracodawcy, jak i w jakimkolwiek zakładzie pracy tematycznie związanym z posiadanym -wykształceniem. Dzięki temu osoba bez doświadczenia zawodowego może skonfrontować to czego się nauczyła na gruncie teoretycznym z praktyką i postarać się wdrożyć w życie pod okiem swojego opiekuna. Instrumenty stażowe są bardzo popularne wśród pracodawców, ponieważ pozwalają na pozyskanie potencjalnego pracownika, bez ponoszenia kosztów na jego przyuczenie do konkretnego zawodu. W większości przypadków bowiem staż taki finansowany jest ze środków Funduszu Pracy lub środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach różnego rodzaju programów i projektów. Powstaje również pytanie ile trwa staż? Odpowiedź na nie jest niezbyt prosta. Uzależnione jest to od kilku czynników. Jednym z nich jest wysokość posiadanych środków przez konkretny Powiatowy Urząd Pracy na tego rodzaju instrument. Innym czynnikiem jest założenie poczynione w projekcie finansowanym ze środków unijnych. Kolejnym może być grupa, do której jest adresowany taki staż. Jak widać problematyka ta jest złożona i niejednoznaczna. Z reguły staże takie trwają od trzech do sześciu miesięcy. Dzięki temu stażysta będzie miał możliwość wdrożyć się w wykonywanie określonych czynności i nabędzie konkretnych umiejętności praktycznych. Niewątpliwą zaletą stażu jest to, że środki na wynagrodzenie stażyście wypłacane są właśnie z Funduszu Pracy, bądź środków projektowych. Stażysta taki często jest również kierowany na badania lekarskie finansowane ze środków projektowych, co stanowi kolejną korzyść finansową dla pracodawcy. Obowiązkiem jego jest przygotowanie programu stażu, wyznaczenie opiekuna, zapewnienie miejsca pracy oraz odpowiednich szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy, Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ każdy zakład pracy posiada wewnętrzną specyfikę i to właśnie w ramach takiego zakładu pracy powinno odbywać się przygotowanie praktyczne.

Podsumowując należy podkreślić, że staż to bardzo dobry instrument funkcjonujący na rynku pracy, który umożliwia nabycie konkretnego doświadczenia zawodowego osobom, które go nie posiadają. Jest on niezwykle korzystny dla pracodawców, ponieważ środki na stażystów są przekazywane z zewnątrz firmy, tak, że można w skrócie powiedzieć, że tacy stażyści nic nie kosztują.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here