Badania prenatalne a ich koszta

Okres rozwoju dziecka od momentu zapłodnienia do czasu przyjścia na świat nazywamy okresem prenatalnym. Jest to okres, w którym dziecko intensywnie się rozwija na drodze złożonych procesów, a co za tym idzie, jest narażone na wiele niebezpiecznych czynników w trakcie życia płodowego w ciele matki. Dlatego badania prenatalne służą monitorowaniu i profesjonalnej diagnostyce prawidłowego przebiegu rozwoju dziecka. Czy jednak stać każdą matkę, na tak profesjonalną opiekę medyczną? Ile kosztują badania prenatalne?

Kobiety, które są zainteresowane przeprowadzeniem badań prenatalnych, są wzięte pod opiekę Narodowego Funduszu Zdrowia, który w ramach programu promującego zdrowie matek, oferuje bezpłatne badania diagnostyczne. Warunkiem kwalifikacyjnym do tego programu jest ukończenie 35. roku życia przez matkę oraz potwierdzenie występowania chorób genetycznych w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań pod tym kątem.

Do badań prenatalnych nieinwazyjnych, czyli takich, które nie naruszają tkanek miękkich kobiety oraz jej dziecka, zalicza się ultrasonografię (potocznie zwaną USG). Za pomocą ultradźwięków tworzony jest obraz wnętrza jamy ciała kobiety i jej dziecka. Wyróżnia się wiele rodzajów ultrasonografii m.in. USG standardowe, w którym otrzymany obraz jest dwuwymiarowy (płaski), USG 3D, który charakteryzuje się trójwymiarowym obrazem, oraz USG 4D, w którym czwarty wymiar stanowi czas rzeczywisty obrazu na monitorze odbiorczym, czyli transmisja na żywo. Koszt takiego badania zaczyna się od 200 złotych za podstawową ultrasonografię do 250 złotych za ultrasonografię 3D lub 4D, wraz z odbitkami obrazu dziecka w formie papierowej, bądź na cyfrowym nośniku pamięci. Diagnostyka ta ma na celu stwierdzenie nieprawidłowości w rozwoju płodowym dziecka i zlecenie dalszych badań prenatalnych, tym razem inwazyjnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości świadczących o rozwoju choroby dziecka.

Amniopunkcja należy do badań prenatalnych inwazyjnych, a dzięki niej można poznać dokładny kariotyp dziecka (zapis informacji genetycznej) i wykluczyć lub zdiagnozować obecność aberracji chromosomalnej (nieprawidłowości w genach), a co za tym idzie — choroby genetycznej. Polega ona na pobraniu płynu owodniowego z wnętrza błony płodowej za pomocą nakłucia igłą pod kontrolą monitoringu USG. Badanie to jest wykonywane przez doświadczonego lekarza, który w trakcie nakłuwania musi wykazać się szczególną ostrożnością, aby nie naruszyć tkanek rozwijającego się dziecka. Ryzyko niepowiedzenia się tego badania jest bliskie zeru, dlatego jest bezpieczne, a jego skuteczność w wynikach waha się w okolicach 99%. Koszt tego typu badania to od 1 500 do 2 000 złotych zależnie od kliniki medycznej, w której wykonywane jest badanie.

Alternatywą dla amniopunkcji jest biopsja kosmówki, czyli pobranie małego wycinka z jednej z błon płodowych otaczających dziecko. Na podstawie wyników amniopunkcji lekarz jest w stanie obalić lub potwierdzić przypuszczenia odnośnie do chorób genetycznych dziecka. Koszt tego badania prenatalnego inwazyjnego zaczyna się od 1 500 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here