Wymiar urlopu a niepełny czas pracy

Z urlopu wypoczynkowego mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy jest to umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony czy umowa na zastępstwo lub na okres próbny. Wysokość oraz sposób nabywania urlopu wypoczynkowego została szeroko uregulowana w Kodeksie Pracy. Kodeksowe uregulowanie odnosi się przede wszystkim do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy pracujący niepełną ilość godzin, często zastanawiają się ile urlopu na pół etatu, im przysługuje, ile urlopu ma pracownik zatrudniony na 1/4 czy 3/4 etatu.

O etacie mówimy wtedy, kiedy tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Średnio 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Oczywiście duże znaczenie dla liczby godzin przepracowanych w tygodniu ma również sposób rozliczenia czasu pracy: w systemie miesięcznym czy kwartalnym lub w innej formie ustalonej na podstawie umowy o pracę i regulaminu pracy (oczywiście na podstawie przepisy prawa pracy). Wymiar urlopu wypoczynkowego dla osoby zatrudnionej na etacie wynosi 20 dni w roku kalendarzowym, a jeśli staż pracy pracownika przekracza 10 lat, wówczas należy mu się 26 dni urlopu. Do stażu pracy, na podstawie którego, oblicza się prawo do urlopu, wlicza się okresy nauki w szkołach:
– zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata;
– średniej szkole zawodowej – 5 lat;
– średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych –
(równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
– średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
– szkole policealnej – 6 lat;
– szkole wyższej – 8 lat.
Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia (niezależnie czy I czy II stopnia), aby uzyskać prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, musi przepracować jedynie 2 lata. Pracownik, który swoją edukację zakończył na poziomie szkoły średniej ma natomiast do przepracowania jeszcze 6 lat, zanim uzyska prawo do 26 dni płatnego wypoczynku.

Jeśli zatrudnienie następuje w trakcie roku kalendarzowego, wówczas wymiar urlopu, obliczany jest jako 1/12 wymiaru urlopu przysługującego za każdy przepracowany miesiąc. Dla pracownika, którego wymiar urlopu wynosi 20 dni w ciągu roku, za każdy przepracowany miesiąc będzie przypadał 1,66 dnia urlopu. Pracownikowi, który ma prawo do 26 dni wypoczynku, za każdy przepracowany miesiąc będzie przysługiwać 2,16 dnia. Dla przykładu pracownik zatrudniony 1 marca nabywa prawo do 16,6 lub 21,6 dnia urlopu w ciągu roku (będzie pracował 10 miesięcy x 1,66 (2,16) = 16,6 (21,6)).

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy obliczanie ilości dni należnego urlopu wypoczynkowego należy zacząć od ustalenia stażu pracy i tego, czy pracując na pełen etat miałby prawo do 20, czy 26 dni płatnego wypoczynku. Kiedy to ustalimy, należy uwzględnić czy wymiar etatu wynosi 3/4, 1/2 czy np. 1/4 i wówczas stosunkowo do tego obliczyć, ile urlopu należy się pracownikowi. 3/4 etatu to 30 godzin pracy tygodniowo, 1/2 to 20 godzin a 1/4 to jedynie 10 godzin tygodniowo. I tak dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar urlopu wynosi 15 lub 20 dni, dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu 10 lub 13 dni, a dla 1/4 etatu będzie to 5 lub 7 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here