Kosztowna niepunktualność

Któż z nas nie ma żadnego doświadczenia w płaceniu kar za nieterminowość w opłatach? Trudno znaleźć taką osobę.
Przyczyn niepłacenia w terminie może być bardzo wiele. Najczęściej jest to nasze zwykłe gapiostwo i roztargnienie. Zapominamy o terminie, rachunek czy faktura gdzieś nam się zapodzieje, przez roztargnienie nie zostawimy dyspozycji w banku.
Bywa, że nie uregulujemy płatności z braku środków. Spóźnia się nasz kontrahent, pracodawca płaci nieterminowo, kurs franka tak podwyższył ratę kredytu, że zabrakło pieniędzy na rachunek za prąd – sytuacji związanych z brakiem środków może być niezliczona ilość.
Czym są odsetki ustawowe?
Według Słownika Języka Polskiego mianem odsetek określamy kwotę stanowiącą ustalony procent od jakiejś sumy pieniędzy. Wypłacić odsetki musi ten, kto korzystał z czyjegoś kapitału (kredyt, pożyczka), albo spóźnił się z płatnością.
Jeśli wysokości odsetek nie reguluje umowa, wówczas przy obliczaniu kary stosuje się odsetki ustawowe.
Jakie są rodzaje odsetek ustawowych?
W zależności od rodzaju zobowiązania odsetki ustawowe dzielimy na:
1. Odsetki ustawowe za opóźnienie.
To po prostu rekompensata za opóźnienie, kara za nieterminowe wypełnienie świadczenia pieniężnego.
2. Odsetki skarbowe.
To odsetki, które obciążą nas, gdy mamy zaległości w płaceniu podatków.
3. Odsetki kapitałowe.
Są rodzajem wynagrodzenia, które należy wypłacić za możliwość korzystania z obcego kapitału.
4. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Stosuje się je w opóźnieniach dotyczących transakcji handlowych, zarówno gdy dotyczą one dostawy towarów oraz świadczenia odpłatnych usług.
Ile wynoszą odsetki ustawowe?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Każdy rodzaj odsetek oblicza się według innego algorytmu. Przepisy zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Do obliczenia potrzebne są dane podawane przez NBP, np. wysokość stopy procentowej kredytu lombardowego, stopy referencyjnej, depozytowej.
Wysokość poszczególnych rodzajów odsetek ogłaszają odpowiedni ministrowie. Aktualnie obowiązujące w roku 2018 wysokości wynoszą:
1. Odsetki za opóźnienie.
Jeśli ich wysokości nie określa umowa, to stosuje się art. 481 § 2 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu należy do stopy referencyjnej NBP dodać 5,5%. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,5%. Stąd odsetki dla spóźnialskich wynoszą 7%.
2. Odsetki skarbowe.
Ich wysokość reguluje art. 56 § 1 ordynacji podatkowej. Aby obliczyć należy wziąć 200% stopy kredytu lombardowego NBP i do wyniku dodać 2%. Kwota nie może być niższa niż 8%. Obecnie kredyt lombardowy to 2,5%, więc odsetki skarbowe wynoszą w 2018 r. 8%.
3. Odsetki kapitałowe.
Sposób obliczania regulują zapisy art. 359 k.c. Do stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) trzeba dodać 3,5%.
W roku 2018 zostały ustalone na poziomie 5%.
4. Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.
Informacje o sposobie ustalania ich wysokości zawarte są w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do stopy referencyjnej NBP dodać należy 8%.
W 2018 roku obowiązuje stawka 9,5%.
Niezależnie od rodzaju i wysokości odsetek ich zapłata zawsze jest bolesna. Warto więc być punktualnym…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here